Anfoesol

Miwsig, rants a bôls cyffredinol.

kedd, június 20, 2006

Ha ha ha, ma'r Ha' 'di cychwyn.

Reit, one down, 59 to go. Bajis 'llu. Ges i faj 'Nid oes Bradwr yn y tŷ hwn' gan Prysor am bunt yn Pesda Roc dros wîcend, so ma'r ymgyrch faj-gasglu wedi cychwyn. Odd Pesda Roc yn dda, c'mysgedd o sdwff da cyfoes, a stwff da 'sa mam yn mynd i'w gweld 3 degawd yn ôl. Jarman odd y gora, sŵpyrb.

Nos Fawrth oedd hi. Nes i sbio ar fy mobile, a gweld bod na negas ar 'y mheirant atab.
"Helo Carlos, dwisio dy gyfeiriad i yrru ticedi Pesda Roc. Ffonia fi, Rhys
Mwyn ar 89072308852378387329078".
Be ffwc? medda fi. Pam dwi'n cal galwad gan y bonheddwr hwn? Dwi heb ordro ticedi. Yn fy nghonffiwshyn, cysgais.

Nos Wenar. Tua 7. Negas arall. Gan yr un boi eto.
"Fydd y ticedi i chdi wrth y box office yn Pesda, iawn?"
Bangar, medda fi. Ticedi am ddim i Pedsa Roc am neud ffyc ôl! So nathon ni drefnu mynd. Ond o'n i dal yn aniddig fy nghydwybod.
"Haia, Radio Cymru sy' 'ma, jyst tsecio bo bob dim yn iawn ar gyfar Pesda Roc
fory..."

Be gebyst? Rhys Mwyn gynta, wan Radio Cymru?!
"...Nes di ennill y ticedi ar y radio nos Lun, do? Joia!"

Ffyc mi. O'n i di ennill y ticedi ar y radio nos Lun, ond nes i gysgu ac anghofio am y peth.

Deleitffyl.

szombat, június 10, 2006

Iawn cont?

Rhyw bost bach cynta' 'di hwn. Ma'r ha' ar 'i ffor, ma'n dechra'n swyddogol dy' gwenar, achos ma'r exams yn gorffan ar y dwrnod hynod dan sylw.

A gan bo fi am fod yn gont diog dros yr ha', dwi di penderfynu cal wbath i neud , so dwi am gasglu bajis. Dwisio cyfro fy het liwgar o Lydaw efo bajis, a trio gwario cyn lleied o bres arnyn nhw a sy bosib, gan iwsio 'the famous charm of Sionyn', neu rhyw cynllwyns hynod devious.

"Ma gen ti faj neis mêt"
"Diolch. Nath fy Nhaid roid o i 'Nhad"
"A sgin ti blant i roid y baj iddo nw?"
"Nagoes"
"Adoptia fi"
"Iawn"

Trystiwch fi neith o weithio.

Ond ma 'na wastad ochor ddrwg i'r ha'. Ma baneri Cymru ym mhobman, be ddigwyddodd i sbortio Lloegr gan mai nhw ydi'n hoff wlad ni gyd? Dwi'n ymfalchio wrth weld baneri Lloegr, gwlad sydd heb fod yn orthrymus o gwbl i Gymru ers 700 mlynedd, yn cyhwfan yn y gwynt. Aaaa.


Ond ma'r Wyrld Cyp 'di cychwyn, sy'n beth da. Dwnim pwy na'i sbortio, unrhyw underdogs dwi'n meddwl, Trinidad a Tobago, Togo, er bod manijyr Togo di cal sac ddoe, dwrnod cyn cychwyn y twrnament. Ond nath gwlad fy nghyn-deidia, yr Almaen ddechra'n dda ddoe, uffar o gôl gan Lahm, ond y diffens yn gachu. Er dwi'n hapus bod Wanchope 'di sgorio dwy, un o'm hoff blêars i 'di o.


Ma'n drofannaidd 'ma, so dwi'n gwrando i chydig o salsa, i fynd mewn i fŵd yr ha. Ffynci ffa.